Atodlenni Cystadlu

Ffair Aeaf Atodlen Da Byw

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 17 Hydref 2018

Gwartheg - Ffurflen Gais

Defaid - Ffurflen Gais

Moch - Ffurflen Gais

Ceffylau - Ffurflen Gais

Cystadleuaeth Trinwyr Gwartheg Ifanc - Ffurflen Gais

Cystadleuaeth Trinwyr Defaid Ifanc - Ffurflen Gais

Cabin Bed info

Caravans
Please note that due to fire safety rules, exhibitors who wish to erect an awning on their caravan will not be permitted to park their vehicle next to the awning. Instead they will have to park in the parking spaces provided in the Internal Caravan Park.

...cysylltwch â’r Adran Da Byw:
Ffôn: 01982 554 403
01982 554 404
01982 554 413
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: livestock@rwas.co.uk

 

Cystadlaethau Hamper Cig  

Atodlen a Rheolau
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 26 Hydref 2018

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 553 683
Ebost: rhian@rwas.co.uk


Dofednod Wedi’u Trin

Atodlen a Rheolau
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5 Tachwedd 2018

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 553 683
Ebost: rhian@rwas.co.uk

Crefftau Cartref (Coginio, Cynnyrch a Gwaith Llaw)

Atodlen a Rheolau
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 15 Hydref 2018

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

Sioe Ddofednod

Atodlen a Rheolau
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
22 Hydref
2018

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk


Trefnu Blodau & Garddwriaeth  

Atodlen a Rheolau
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 22 Hydref 2018

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: amanda@rwas.co.uk

 

I edrych ar y ffeiliau PDF bydd angen Adobe Reader