Atodlenni Cystadlaethau

Atodlen Da Byw

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 25 Ebrill 2018

Coming soon!

...cysylltwch â’r Adran Da Byw:
Ffôn: 01982 554 403
01982 554 404
01982 554 413
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: livestock@rwas.co.uk


Cneifio a Trafod Gwlân

Atodlen a Rheolau: ceisiadau olaf - 8 Mehefin 2018

…cysylltwch â Tracy:
Ffôn: 01982 554 420
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: shearing@rwas.co.ukCystadleuaeth Ysgolion

 …cysylltwch â Hayley
Ffôn: 01982 553 683
Ffacs 01982 553 563
Ebost: hayley@rwas.co.uk


Crefftau Cartref

Atodlen a Rheolau - Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 14 Mai 2018
(Coginio, Cynnyrch a Gwaith Llaw)

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cynnyrch Llaeth

Atodlen a Rheolau - Dyddiad cau: 4 Mehefin 2018

 …cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Sioe Fêl Genedlaethol Cymru

Atodlen a Rheolau - Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Mehefin 2018

Ffurflen Gais

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Anifeiliaid Anwes

Atodlen a Rheolau - Dyddiad cau: 9 Gorffennaf 2018

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cwningod

Atodlen a Rheolau - Dyddiad Cau: Gorffennaf 15 2018

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Moch Cwta

Atodlen a Rheolau - Dyddiad Cau: Gorffennaf 13eg 2018

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cystadleuaeth Coetiroedd

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 15 Ebrill 2018

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cystadleuaeth Cwympo Coed CAFC

Atodlen a Rheolau - Dyddiad cau estynedig: 16 Mai 2018

Sylwch:


Mae Gwersylla am ddim ar y safle i bawb sydd yn gysylltiedig a chystadlu. Mae coed eleni yn sefyll yn rhydd gyda digonedd o gyfleoedd gwahanol i'w gwympo mewn amryw o gyfeiriadau gyda dim problemau cymryd i lawr.

 …cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Pencampwriaethau Dringo Polion a Cystadlaethau Torri Coed

Atodlen a Rheolau

Ceisiadau Olaf:

Dringo Polion - 2 Gorffennaf 2018
Torri Coed - 22 Mehefin 2018

 …cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cystadleuaeth Gwneud Ffon

Atodlen a Rheolau - Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1 Mehefin 2018

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Dofednod a Cholomennod

Atodlen a Rheolau - Dyddiad cau: 18 Mehefin 2018

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Garddwriaeth

Atodlen a Rheolau - Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 15 Mehefin 2018

Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru

Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru - Ffurflen Gais

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: amanda@rwas.co.uk

 

Ffariaeth, Haearnwaith Addurnol a Haearn Gyr Fyw

Atodlen - Dyddiad cau: 22 Mehefin 2018

Ffariaeth - ffurflen gais

Haearnwaith Addurnol a Haearn Gyr Fyw - ffurflen gais

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: rhian@rwas.co.uk

 

Cystadleuaeth Tynnu Rhaff

Ffurflen gais - Dyddiad cau: 11 Mehefin 2018

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: rhian@rwas.co.uk