Atodlenni Cystadlaethau

Atodlen Da Byw

Ceisiadau olaf: 24 Ebrill 2019

...cysylltwch â’r Adran Da Byw:
Ffôn: 01982 554 403
01982 554 404
01982 554 413
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: livestock@rwas.co.uk


Cneifio a Trafod Gwlân

Atodlen

Ffurflen Gais

Ceisiadau olaf: 7 Mehefin 2019

…cysylltwch â Tracy:
Ffôn: 01982 554 420
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: shearing@rwas.co.ukCystadleuaeth Ysgolion

 …cysylltwch â Hayley
Ffôn: 01982 553 683
Ffacs 01982 553 563
Ebost: hayley@rwas.co.uk


Crefftau Cartref

(Coginio, Cynnyrch a Gwaith Llaw)

Ceisiadau olaf: 13 Mai 2019

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cynnyrch Llaeth

Ceisiadau olaf: 13 Mehefin 2019

 …cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Sioe Fêl Genedlaethol Cymru

Ceisiadau olaf: 3 Mehefin 2019

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Anifeiliaid Anwes

Ceisiadau olaf: 8 Gorffennaf 2019

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cwningod

Ceisiadau olaf: 15 Gorffennaf 2019

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Moch Cwta

Ceisiadau olaf: Gorffennaf 12 2019

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cystadleuaeth Coetiroedd

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cystadleuaeth Cwympo Coed CAFC

Ceisiadau olaf: 8 Mai 2019

 …cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Pencampwriaethau Dringo Polion a Cystadlaethau Torri Coed

Ceisiadau Olaf - Dringo Polion: 1 Gorffennaf 2019 
Ceisiadau Olaf - Torri Coed: 21 Mehefin 2019

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Cystadleuaeth Gwneud Ffon

Ceisiadau olaf: 3 Mehefin 2019 

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Dofednod a Cholomennod

Ceisiadau olaf: 17 Mehefin 2019

…cysylltwch â Bethan Davies:
Ffôn: 01982 554 411
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: bethan@rwas.co.uk

 

Garddwriaeth

Ceisiadau olaf: 10 Mehefin 2019

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: amanda@rwas.co.uk

 

Ffariaeth, Haearnwaith Addurnol a Haearn Gyr Fyw

Haearnwaith Addurnol a Haearn Gyr FywCeisiadau olaf: 21 Mehefin 2019

FfariaethCeisiadau olaf: 21 Mehefin 2019

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: rhian@rwas.co.uk

 

Cystadleuaeth Tynnu Rhaff

Ceisiadau olaf: 11 Mehefin 2019

…cysylltwch â Rhian Davies:
Ffôn: 01982 554 408
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: rhian@rwas.co.uk

 

Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru

Ffurflen Gais

…cysylltwch â Amanda Burton:
Ffôn: 01982 554 409
Ffacs: 01982 553 563
Ebost: amanda@rwas.co.uk