Atodlen Dda Byw

Gweler isod Atodlen Dda Byw Gŵyl Wanwyn 2018 ynghyd â'r llyfrynnau ceisiadau perthnasol. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 3 Ebrill 2018 (Geifr Godro - 6 Ebrill 2018)

**SCHEDULE CHANGE**:-

Mr William D Tyson can no longer judge the Herdwick sheep at the 2018 Royal Welsh Spring Festival.
Mr Ian K Grisedale, Greenmount Farm, Milton, Crooklands, Milnthorpe, Cumbria, LA7 7NL is the replacement judge.


Atodlen Dda Byw

Atodlen Dda Byw (PDF)

Llythyr a rhestr wirio arddangoswyr

Ffurflen Gais – Defaid

Ffurflen Gais – Moch

Ffurflen Gais  – Geifr a Chnu Angora

Ffurflen Gais – Geifr Pigmi 

Ffurflen Gais – Geifr Godro

Ffurflen Gais – Geifr Boeraidd

Ffurflen Gais – Gwartheg

Cyfleoedd i Noddi

Cynllun Tocynnau Gostyngol i Aelodau

Liciwch ni ar Facebook a dilynwch ni ar Twitter
#GŵylWanwyn                                                                                                                       
Rhowch wybod inni pan fyddwch wedi anfon eich ceisiadau i mewn ac anfonwch lun o'ch ymgeiswyr sioe atom