Arddangosfa Hen Beiriannau

Mae yna hen hanes o bobl sy’n ymddiddori mewn hen beiriannau yn Sir Gâr, ac yn eu plith mae ein Llywydd Brian Jones sydd wedi bod yn awyddus iawn i sicrhau bod pob un o glybiau hen beiriannau’r sir yn cael eu gweld yn y Sioe. Mae’r rhain yn cynnwys clybiau Caerfyrddin, Cydweli, Glanyfferi, Tafarn y Cwm, Dyffryn Tywi a Llanymddyfri.

Yn ogystal â’r arddangosfa statig eleni, fe fydd yna orymdaith thematig o hên beiriannau yn y cylch gwartheg ar nosweithiau Mawrth a Mercher y Sioe am 8 o’r gloch. Yng nghanol y berw bydd y Llywydd yn gyrru injan stêm gyda Llysgenhades y Sioe Georgina Cornock-Evans yn gwmni iddo.

Gwelir y stori yn dechrau yn y 1860au gyda cheirt ychen a cheirt llaw, ymlaen trwy oes y ceffylau trymion a’r cobiau Cymreig hyd at wawr oes y tractorau.  Daeth y chwyldro amaethyddol i ben gyda dyfodiad yr injan dynnu, ond fe brysurodd y datblygiadau mecanyddol yn y byd amaeth yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif gydag ymddangosiad y tractorau cynnar ac offer at ddibenion ffermwyr i’w galluogi i fwydo’r boblogaeth yn ystod dyddiau tywyll dau ryfel byd hyd at y 1960au. Fe welir y gorymdeithwyr mewn gwisgoedd traddodiadol a bydd y digwyddiad yn cynnwys cerddoriaeth amserol a sylwebaeth bwrpasol.

Mawr hyderwn y byddwch yn mwynhau'r arddangosiad.