Arddangosfa Cynhadleddau

Lleolir Maes Sioe Frenhinol Cymru yn un o ardaloedd harddaf Cymru, ac mae’n darparu lleoliad delfrydol ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Mae ein canolfan amlbwrpas ar gael ar gyfer digwyddiadau yn cynnwys:

 • Arddangosfeydd a Ffeiriau Masnach
 • Cynadleddau a Chyfarfodydd Busnes
 • Digwyddiadau Da Byw
 • Gwleddoedd Priodas
 • Sioeau Hen Bethau

Mae cyfleusterau Arlwyo a Phreswyl ar gael drwy’r flwyddyn.

Events 2
Mae lle i bob math o arddangosfa ar y Maes.

Does dim lle gwell sy’n darparu:

 • Cyfleusterau arddangos dan do ac awyr agored mewn 90 acer o gefn gwlad trawiadol o hardd
 • Neuaddau Arddangos a Phafiliynau Mawreddog
 • Prif Gylch ac eisteddle bwrpasol gyda lle i 4000 o bobl
 • 5 Is-gylch arddangos
 • Cyfleusterau maes carafanau
 • Cyfleusterau parcio cynhwysfawr

 

Busy crowds
Diwrnod prysur ar y Maes.

Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am y cyfleusterau rhagorol ym Maes Sioe Frenhinol Cymru a’r Ganolfan Gynadledda, cysylltwch â:

Swyddog Digwyddiadau
01982 55 44 06
events@rwas.co.uk