Ap Sioe Frenhinol Cymru

 

Mapiau, atyniadau, cystadlaethau a chanlyniadau… mae fersiwn eleni o Ap Sioe Frenhinol Cymru ar gael yn awr.

Ar gefn llwyddiant arbennig ap newydd Sioe Frenhinol Cymru y llynedd, mae’r gymdeithas ar y cyd ag S4C a Moilin Cyf, wedi cynhyrchu fersiwn uwchraddedig newydd ar gyfer sioe eleni i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl gyffro o faes y sioe.

Bydd ymwelwyr â’r sioe yn gallu uwchraddio ap y llynedd, neu lawrlwytho fersiwn eleni cyn y sioe am ddim.
Mae’r erfyn dwyieithog defnyddiol yma’n cynnwys map rhyngweithiol o faes y sioe sy’n ei gwneud hi’n hawdd lleoli’r holl atyniadau yn y sioe, amserlen lawn o’r digwyddiadau a’r cystadlaethau ac yn caniatáu ichi greu eich amserlen eich hun i wneud yn siŵr nad ydych yn colli dim byd. Ynghyd â’r canlyniadau diweddaraf, byddwch hefyd yn gallu cael at luniau, storïau, blogiau a fideos o faes y sioe, gwybodaeth am draffig a’r rhagolygon tywydd lleol.

Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim i ffonau iphone ac Android.

 

Lawrlwythwch yr Ap o :iTunes Store ar gyfer iphones, ipod touch ac ipad: http://moil.in/royalwelshios

ac ar gyfer ffonau Android, yn cynnwys Samsung, HTC, Nokia a Motorola o Google Play: http://moil.in/royalwelshdroid