Ap Frenhinol Cymru

Mapiau, atyniadau, cystadlaethau a chanlyniadau… mae fersiwn 2019 o Ap  Frenhinol Cymru ar gael yn awr i'w lawrlwytho.

Ers nifer o flynyddoedd rydym wedi bod ag ap ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru. Sut bynnag am hynny, rydym yn falch o gyhoeddi bod yr ap bellach yn cynnwys yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad hefyd. Lawrlwythwch yr ap rhad ac am ddim hwn heddiw a chael cipolwg ymlaen llaw ar raglen yr ŵyl, manylion am yr ŵyl a helfa drysor ddethol sy'n caniatáu ichi gasglu rhith-fathodynnau trwy hyd a lled maes y sioe a'u cyfnewid am rodd am ddim a thocyn plentyn am ddim i Sioe Frenhinol Cymru eleni. 

Mae modd yn awr ichi uwchraddio ap y llynedd, neu lawrlwytho fersiwn eleni. Pam na wnewch chi hynny'n awr a mynd ati i greu eich amserlen eich hun ar gyfer y sioe i wneud yn siŵr nad ydych yn colli dim tra byddwch chi yma!

Mae'r ap ar gael i'w lawrlwytho am ddim i ffonau iPhone ac Android.

Lawrlwythwch yr Ap o :iTunes Store ar gyfer iphones, ipod touch ac ipad: http://moil.in/royalwelshios

 

ac ar gyfer ffonau Android, yn cynnwys Samsung, HTC, Nokia a Motorola o Google Play: http://moil.in/royalwelshdroid