Amcanion Y Gymdeithas

‘Hybu gwychter bywyd gwledig’

Mae’n amcanion ni wedi eu rhestru yng Nghofnodion ac Erthyglau o Gymdeithasiad y Gymdeithas, ac rydym yn anelu at:

  • Hyrwyddo amaethyddiaeth, garddwriaeth, coedwigaeth a chadwraeth, yn enwedig yng Nghymru
  • Ehangu ymchwil gwyddonol ac addysg mewn cysylltiad â’r diwydiannau hyn
  • Hyrwyddo gwelliant anifeiliaid stoc a datblygiad dulliau i osgoi a gwaredu clefydon sy’n effeithio ar iechyd anifeiliaid
  • Cynnal arddangosfeydd o ddulliau a phrosesau amaethyddol cyfoes
  • Cynnal sioeau i arddangos anifeiliaid, dofednod, cynnyrch fferm a garddwriaeth a’r gorau ym myd coedwigaeth, ac i greu llwyfan i arddangosfeydd yn gysylltiedig â’r diwydiannau gwledig a restrir


A Busy Main Ring 2005
Y Prif Gylch yn brysur 2005

Children showing sheep
Blas ar gystadlu yn ifanc iawn - mae'r dyfodol yn sicr!