Amazing Alpacas

 

A ydych chi wedi ystyried cadw alpacaod erioed? Neu efallai yr hoffech chi ddim ond gweld un yn agos am y tro cyntaf.

Bydd yr Amazing Alpacas, sydd â’u lleoliad ar grib dyffrynnoedd prydferth afon Wysg ac afon Gwy yn Ne-Ddwyrain Cymru, yn yr Ŵyl Wanwyn gydol y penwythnos.

Byddant yn dod ag anifeiliaid o’u gyr hyfryd o alpacaod o safon, y mae pob un ohonynt wedi’u cofrestru gyda Chymdeithas Alpacaod Prydain (BAS). Fel un o’r prif fridwyr yng Nghymru, fe wnaeth yr Amazing Aplacas ddechrau’n fach ac maent yn deall y pethau sy’n effeithio ar y rheini y mae alpacaod yn newydd iddynt.

 I wir werthfawrogi rhinweddau alpaca mae angen i chi eu gweld yn agos a chael profiad uniongyrchol ohonynt. Bydd tîm yr Amazing Alpacas yn fwy na balch o ateb unrhyw un o’ch cwestiynau.

 www.amazingalpacas.co.uk