Aelodaeth

Mae'r aelodau'n cefnogi gwaith elusennol y gymdeithas ac yn cael cyfle i leisio eu barn a derbyn:-

 • Copi o’r Cylchgrawn Blynyddol am ddim

 • Yr hawl i bledleisio yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr aelodau ac i gymryd rhan yn yr Etholiadau Sirol i ddewis aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Ymgynghorol Sirol (ac eithrio Aelodau ifanc)


Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cynnig pecynnau aelodaeth amrywiol. Ymaelodwch, a mwynhewch y manteision...

Manteision Ymaelodi

 • Mynediad am ddim i Sioe Frenhinol Cymru trwy'r Bathodyn Aelod
 • Defnydd o Ystafelloedd Bwyta’r Aelodau

 • Defnydd am ddim o Adran yr Aelodau yn eisteddle’r prif gylch (os bydd lle’n caniatáu)

 • Gostyngiad taliadau mewn rhai adrannau o fewn y Sioe

 • Gostyngiad o 25% ar bris tocynnau’r Ffair Aeaf

 • Gostyngiad o 25% ar bris tocynnau’r Wyl Wanwyn

 • Copi o’r Cylchgrawn Blynyddol am ddim

 • Yr hawl i bledleisio yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr aelodau ac i gymryd rhan yn yr Etholiadau Sirol i ddewis aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Ymgynghorol Sirol (ac eithrio Aelodau Ifanc)

 • Yn ogystal â’r manteision uchod, mae yna Bafiliwn gyda bwyty a bar at ddefnydd y Llywodraethwyr a’r Is-Lywyddion.

**Ac Eithrio Aelodaeth Ifanc.  Mae croeso er hynny i Aelodau ifanc fynegi eu barn i'r Gymdeithas.

**Nid yw bathodyn Aelod Ifanc yn rhoi mynediad i Far yr Aelodau**

Ffurflen Ymaelodi

I sicrhau ein bod yn gallu cael eich tocynnau ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru wedi'u hanfon allan mewn pryd, y dyddiad cau i wneud cais am aelodaeth CAFC ydy 1 Mehefin 2018. I osgoi cael eich siomi, gofalwch eich bod wedi llenwi'ch ffurflen gais a'i dychwelyd i'r swyddfa, gyda'r tâl llawn, cyn y dyddiad hwn os gwelwch yn dda. Os mai dim ond adnewyddu'ch aelodaeth sydd ei angen, rhowch ganiad inni ar 01982 554405.

Os byddwch yn methu'r dyddiad, peidiwch â chynhyrfu da chi. Mae yn dal i fod modd prynu pecynnau aelodaeth yn bersonol yn ystod Sioe Frenhinol Cymru o swyddfa'r gymdeithas, neu o'r bythau aelodaeth wrth Fynedfa A ac C. Ond sylwch os gwelwch yn dda y bydd tâl gweinyddu o £5 yn ystod wythnos y sioe.

 

Members
Mwynhau, a hel atgofion yn Y Sioe Fawr

Pecynau Aelodaeth Taliadau Blynyddo
Aelod Ifanc
(17 mlwydd oed ac ieuengach ar ddiwrnod cyntaf y sioe – mae angen prawf oedran)
**Nid yw bathodyn Aelod Ifanc yn rhoi mynediad i Far yr Aelodau**
£50.00
Aelod Sengl £90.00
Aelodaeth Teulu
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£180.00
Llywodraethwr
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
Is-Lywydd
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£250.00


£400.00

 

Pecynnau Aelodaeth Oes
Tanysgrifiad unwaith ac am byth
Cyfansoddiadau Oes Yn daladwy yn ei gyfanrwydd neu mewn rhan-daliadau dros 4 neu 7 mlynedd
Aelodaeth Oes £1,260.00
Llywyddiaeth am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£2,200.00
Is-Lywydd am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£3,300.00

 

Manylion Cysylltu
Os am dderbyn Ffurflen Gais i Ymaelodi, cysylltwch â ni, members@rwas.co.uk ac mi anfonwn un i chi ar frys (cyn Mehefin 30ain). Neu gallwch gysylltu â ni dros y ffôn ar 01982 554405