Aelodaeth

Mae'r aelodau'n cefnogi gwaith elusennol y gymdeithas ac yn cael cyfle i leisio eu barn a derbyn:-

  • Copi o’r Cylchgrawn Blynyddol am ddim

  • Yr hawl i bledleisio yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr aelodau ac i gymryd rhan yn yr Etholiadau Sirol i ddewis aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Ymgynghorol Sirol (ac eithrio Aelodau ifanc)


Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cynnig pecynnau aelodaeth amrywiol. Ymaelodwch, a mwynhewch y manteision...

Manteision Ymaelodi

  • Mynediad am ddim i Sioe Frenhinol Cymru trwy'r Bathodyn Aelod
  • Defnydd o Ystafelloedd Bwyta’r Aelodau

  • Defnydd am ddim o Adran yr Aelodau yn eisteddle’r prif gylch (os bydd lle’n caniatáu)

  • Gostyngiad taliadau mewn rhai adrannau o fewn y Sioe

  • Copi o’r Cylchgrawn Blynyddol am ddim

  • Yr hawl i bledleisio yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr aelodau ac i gymryd rhan yn yr Etholiadau Sirol i ddewis aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Ymgynghorol Sirol (ac eithrio Aelodau Ifanc)

  • Yn ogystal â’r manteision uchod, mae yna Bafiliwn gyda bwyty a bar at ddefnydd y Llywodraethwyr a’r Is-Lywyddion.

**Ac Eithrio Aelodaeth Ifanc.  Mae croeso er hynny i Aelodau ifanc fynegi eu barn i'r Gymdeithas.

**Nid yw bathodyn Aelod Ifanc yn rhoi mynediad i Far yr Aelodau**

 Members
Mwynhau, a hel atgofion yn Y Sioe Fawr

Pecynau Aelodaeth Taliadau Blynyddo
Aelod Ifanc
(17 mlwydd oed ac ieuengach ar ddiwrnod cyntaf y sioe – mae angen prawf oedran)
**Nid yw bathodyn Aelod Ifanc yn rhoi mynediad i Far yr Aelodau**
£50.00
Aelod Sengl £90.00
Aelodaeth Teulu
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£180.00
Llywodraethwr
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
Is-Lywydd
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£250.00


£400.00

 

Pecynnau Aelodaeth Oes
Tanysgrifiad unwaith ac am byth
Cyfansoddiadau Oes Yn daladwy yn ei gyfanrwydd neu mewn rhan-daliadau dros 4 neu 7 mlynedd
Aelodaeth Oes £1,260.00
Llywyddiaeth am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£2,200.00
Is-Lywydd am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£3,300.00

 

Manylion Cysylltu
Os am dderbyn Ffurflen Gais i Ymaelodi, cysylltwch â ni, members@rwas.co.uk ac mi anfonwn un i chi ar frys (cyn Mehefin 30ain). Neu gallwch gysylltu â ni dros y ffôn ar 01982 554405