Aelodaeth

Mae'r aelodau'n cefnogi gwaith elusennol y gymdeithas ac yn cael cyfle i leisio eu barn a derbyn:-

 • Copi o’r Cylchgrawn Blynyddol am ddim

 • Yr hawl i bledleisio yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr aelodau ac i gymryd rhan yn yr Etholiadau Sirol i ddewis aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Ymgynghorol Sirol (ac eithrio Aelodau ifanc)


Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cynnig pecynnau aelodaeth amrywiol. Ymaelodwch, a mwynhewch y manteision...

Manteision Ymaelodi

 • Mynediad am ddim i Sioe Frenhinol Cymru trwy'r Bathodyn Aelod
 • Defnydd o Ystafelloedd Bwyta’r Aelodau

 • Defnydd am ddim o Adran yr Aelodau yn eisteddle’r prif gylch (os bydd lle’n caniatáu)

 • Gostyngiad taliadau mewn rhai adrannau o fewn y Sioe

 • Gostyngiad o 25% ar bris tocynnau’r Ffair Aeaf

 • Gostyngiad o 25% ar bris tocynnau’r Wyl Wanwyn

 • Copi o’r Cylchgrawn Blynyddol am ddim

 • Yr hawl i bledleisio yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr aelodau ac i gymryd rhan yn yr Etholiadau Sirol i ddewis aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Ymgynghorol Sirol (ac eithrio Aelodau Ifanc)

 • Yn ogystal â’r manteision uchod, mae yna Bafiliwn gyda bwyty a bar at ddefnydd y Llywodraethwyr a’r Is-Lywyddion.

**Ac Eithrio Aelodaeth Ifanc.  Mae croeso er hynny i Aelodau ifanc fynegi eu barn i'r Gymdeithas.

**Nid yw bathodyn Aelod Ifanc yn rhoi mynediad i Far yr Aelodau**

Members
Mwynhau, a hel atgofion yn Y Sioe Fawr

Pecynau Aelodaeth Taliadau Blynyddo
Aelod Ifanc
(17 mlwydd oed ac ieuengach – mae angen prawf oedran)
**Nid yw bathodyn Aelod Ifanc yn rhoi mynediad i Far yr Aelodau**
£45.00
Aelod Sengl £85.00
Aelodaeth Teulu
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£170.00
Llywodraethwr
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
Is-Lywydd
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£240.00


£400.00

 

Pecynnau Aelodaeth Oes
Tanysgrifiad unwaith ac am byth
Cyfansoddiadau Oes Yn daladwy yn ei gyfanrwydd neu mewn rhan-daliadau dros 4 neu 7 mlynedd
Aelodaeth Oes £1,200.00
Llywyddiaeth am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£2,100.00
Is-Lywydd am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£3,300.00Ffurflenni Cais Aelodaeth

Membership closes 30 June each year.
Os byddwch eisiau rhagor o wybodaeth neu gymorth peidiwch a phetruso i gysylltu a Ysgrifennydd Aelodaeth-01982 554405If you wish to become a member you can  do so at entrances A, B and C during the show

Llwythwch y ffurflenni aelodaeth i lawr yma (PDF)

A'r Gwarant Debyd Uniongyrchol yma (PDF)

Nodwch:
Anfonwch siec gyda’r ffurflen aelodaeth/debyd uniongyrchol uchod wedi’i llenwi.
Cesglir Debydau Uniongyrchol yn flynyddol ar 1 Chwefror.

Manylion Cysylltu
Os am dderbyn Ffurflen Gais i Ymaelodi, cysylltwch â ni, members@rwas.co.uk ac mi anfonwn un i chi ar frys (cyn Mehefin 30ain). Neu gallwch gysylltu â ni dros y ffôn ar 01982 554405