Aelodaeth


Sioe Frenhinol Cymru 2017

Maes Carafanau Yr Aelodau Ffurflen Gais

Dychwelwch eich Ffuren i:
Swyddog Aelodaeth, Cymdeithas Amaethyddol Frehinnol Cymru, Llanelwedd, Llanfair ym Muallt, Powys. LD2 3SY


Gŵyl Wanwyn 2017

Cynllun tocynnau â disgownt i aelodau - Ffurlen archebu

Mae’r Gymdeithas yn cynnig disgownt o 25% i Aelodau ar docynnau Oedolion ar gyfer yr Ŵyl Wanwyn. Mae tocynnau i’w prynu ymlaen llaw i’r Ŵyl a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd dydd Gwener 12 Mai 2017.


 
Mae'r aelodau'n cefnogi gwaith elusennol y gymdeithas ac yn cael cyfle i leisio eu barn a derbyn:-

 • Copi o’r Cylchgrawn Blynyddol am ddim

 • Yr hawl i bledleisio yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr aelodau ac i gymryd rhan yn yr Etholiadau Sirol i ddewis aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Ymgynghorol Sirol (ac eithrio Aelodau ifanc)


Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cynnig pecynnau aelodaeth amrywiol. Ymaelodwch, a mwynhewch y manteision...

Manteision Ymaelodi

 • Mynediad am ddim i Sioe Frenhinol Cymru trwy'r Bathodyn Aelod
 • Defnydd o Ystafelloedd Bwyta’r Aelodau

 • Defnydd am ddim o Adran yr Aelodau yn eisteddle’r prif gylch (os bydd lle’n caniatáu)

 • Gostyngiad taliadau mewn rhai adrannau o fewn y Sioe

 • Gostyngiad o 25% ar bris tocynnau’r Ffair Aeaf

 • Gostyngiad o 25% ar bris tocynnau’r Wyl Wanwyn

 • Copi o’r Cylchgrawn Blynyddol am ddim

 • Yr hawl i bledleisio yng Nghyfarfodydd Blynyddol yr aelodau ac i gymryd rhan yn yr Etholiadau Sirol i ddewis aelodau i wasanaethu ar y Pwyllgorau Ymgynghorol Sirol (ac eithrio Aelodau Ifanc)

 • Yn ogystal â’r manteision uchod, mae yna Bafiliwn gyda bwyty a bar at ddefnydd y Llywodraethwyr a’r Is-Lywyddion.

**Ac Eithrio Aelodaeth Ifanc.  Mae croeso er hynny i Aelodau ifanc fynegi eu barn i'r Gymdeithas.

**Nid yw bathodyn Aelod Ifanc yn rhoi mynediad i Far yr Aelodau**

Members
Mwynhau, a hel atgofion yn Y Sioe Fawr

Pecynau Aelodaeth Taliadau Blynyddo
Aelod Ifanc
(17 mlwydd oed ac ieuengach – mae angen prawf oedran)
**Nid yw bathodyn Aelod Ifanc yn rhoi mynediad i Far yr Aelodau**
£45.00
Aelod Sengl £85.00
Aelodaeth Teulu
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£170.00
Llywodraethwr
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
Is-Lywydd
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£240.00


£400.00

 

Pecynnau Aelodaeth Oes
Tanysgrifiad unwaith ac am byth
Cyfansoddiadau Oes Yn daladwy yn ei gyfanrwydd neu mewn rhan-daliadau dros 4 neu 7 mlynedd
Aelodaeth Oes £1,200.00
Llywyddiaeth am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£2,100.00
Is-Lywydd am Oes
(Gwr, Gwraig, partneriaid a’u plant 17 oed & ieuengach)
£3,300.00Ffurflenni Cais Aelodaeth

Membership closes 30 June each year.
Os byddwch eisiau rhagor o wybodaeth neu gymorth peidiwch a phetruso i gysylltu a Ysgrifennydd Aelodaeth-01982 554405If you wish to become a member you can  do so at entrances A, B and C during the show

Llwythwch y ffurflenni aelodaeth i lawr yma (PDF)

A'r Gwarant Debyd Uniongyrchol yma (PDF)

Nodwch:
Anfonwch siec gyda’r ffurflen aelodaeth/debyd uniongyrchol uchod wedi’i llenwi.
Cesglir Debydau Uniongyrchol yn flynyddol ar 1 Chwefror.

Manylion Cysylltu
Os am dderbyn Ffurflen Gais i Ymaelodi, cysylltwch â ni, members@rwas.co.uk ac mi anfonwn un i chi ar frys (cyn Mehefin 30ain). Neu gallwch gysylltu â ni dros y ffôn ar 01982 554405